STRONA GŁÓWNA

Podstawowym, a jednocześnie najbardziej złożonym elementem integracji społecznej migrantów jest możliwość językowo-kulturowej komunikacji ponad prostym rozumieniem zwykłych przekazów dotyczących dnia codziennego. Jest to możliwe tylko dzięki rozumieniu głębszych, uwarunkowanych kulturowo i społecznie warstw języka.

“Kultura jest osadzoną w języku niematerialną, wszechobecną i jednocześnie zmienną siłą. Jak możemy ją opanować i się jej nauczyć?”
Crozet & Liddicoat, 1999

Ideą projektu LiMe jest stworzenie multimedialnej, interaktywnej platformy służącej uczeniu się/nauczaniu migrantów języka kraju osiedlenia. Na platformie zostały umieszczone ćwiczenia i wskazówki językowe dostosowane do potrzeb uczących się cudzoziemców.  Poprzez wykorzystanie różnorodnych materiałów medialnych platforma ułatwia migrantom oraz ich nauczycielom języka nie tylko językową, ale i społeczno-kulturową adaptację w obrębie pięciu języków i kultur europejskich – niemieckiej, włoskiej, polskiej, hiszpańskiej i brytyjskiej.

Subscribe to LIME - Languages in Media RSS