AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA

Są Państwo ciekawi, gdzie projekt LiMe został ostatnio zaprezentowany, albo gdzie jego wyniki będzie można wkrótce zobaczyć?

Na tej stronie znajdą Państwo informację o przeszłych i dopiero nadchodzących wydarzeniach związanych z projektem (spotkaniach, konferencjach, prezentacjach).

Zamieszczona tu galeria fotografii pozwoli Państwu nie tylko przeczytać, ale również zobaczyć, jak te wydarzenia wyglądały.

Konferencja końcowa projektu LiMe

W dniach 16 – 17 marca 2015r. Gexcall - interdyscyplinarny wydział Uniwersytetu Extramadury (Hiszpania) korzystając ze wsparcia Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. (koordynatora projektu) oraz pozostałych członków projektu “LiMe” zorganizował w Caceres (Hiszpania) końcową konferencję partnerów projektu “LiMe – Languages in Media” (Languages and Media No. 530866-LLP-1-2012-1-DE-KA2-KA2MP). Głównym celem konferencji było upowszechnienie osiągnięć i wyników dwuletniej pracy wszystkich członków tego europejskiego przedsięwzięcia. Ponad sto osób z całej Europy w tym zaproszeni goście i autorzy referatów oraz wielu zainteresowanych w ten czy inny sposób problemem językowej edukacji migrantów i ogólnie nauczaniem języków wzięło udział w tym wydarzeniu. Uczestniczyli oni w konferencji bezpośrednio, lub śledzili jej obrady w Internecie.

Konferencję otworzyły kolejno dr Mercedes Rico – dyrektor Gexcall, czyli gospodarza konferencji i Aleksandra Sikorska – koordynator projektu. Obie panie zapowiedziały wystąpienie pierwszego gościa konferencji doktora Seana O’Riarna – wiceprezydenta Europejskiego Towarzystwa Multilingwistycznego, który przedstawił kilka znaczących dowodów, jak ważne dla Unii Europejskiej jest nauczanie języków obcych w krajach członkowskich i na ile Unia Europejska stara się, aby przeciętny obywatel kraju członkowskiego Unii znał co najmniej dwa języki obce. Przykładem unifikacji językowej podanej przez dr O’Riana było Esperanto, jako przykład uniwersalnego języka przyszłości, którego system gramatyczny mieści się na jednej małej kartce papieru. Kolejny zaproszony gość - dziennikarz hiszpańskiej telewizji - Antoni Hidalgo mówił o tym jak media mogą pomóc migrantom i osobom uczącym się języka obcego w uniknięciu kulturowego i językowego szoku w kontakcie z autentycznymi użytkownikami danego języka. Jak materiały medialne mogą wspomóc szybką i bezbolesna adaptację językowo- kulturowo- społeczną. W imieniu rządu prowincji Extramadura wystąpiła pani María Ángeles Muñoz – Doradca ds. Zatrudnienia i Opieki Socjalnej mówiąca o potrzebie istnienia i tworzenia projektów takich jak LiMe sprzyjających integracji społecznej migrantów. Z kolei pani Myriam Callus Fisher wykładowca EUROLTA w niezwykle dynamicznym referacie przedstawiła problem „Rola nowoczesnego nauczyciela w nauczaniu języków”. Obydwa wystąpienia zapowiedziała dr Gemma Delicado – Prodziekan Wydziału Kontaktów Międzynarodowych i Kształcenia Nauczycieli w Caceres w Hiszpanii.

Po zakończeniu pierwszej sesji zawierającej prezentacje międzynarodowych ekspertów przyszedł czas na referaty gości zaproszonych przez partnerów projektu. Pan Marcin Gońda odczytał referat prof. Roberta Dębskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie "Language learning with technology based on learner agency and goal oriented activity" („Wsparcie technologiczne w nauczaniu języków nakierowanym na aktywność ucznia w podejściu zadaniowym”). Następnie doktorantka i nauczycielka Szkoły Języków w Almendralejo pani Paula Ferreira da Silva w referacie pt: “Falamos português teaching Portuguese language and culture on TV” („“Falamos português - naucznie języka i kultury portugalskiej poprzez telewizję”) zaprezentowała przygotowany przez siebie, cieszący się wielką popularnością telewizyjny kurs języka portugalskiego. Jodie Griffin – nauczycielka języków obcych w Tettenhall College Independent School w Wolverhampton (Wielka Brytania) mówiła o: “The use of target language and Vokis in the MFL classroom” („Vokis jako narzędzie praktycznego użycia nauczanego języka w klasie internetowej”). Sesję zamknęło wystąpienie pani Mirelli Pederzoli, doktorantki Uniwersytetu w Sienie (Włochy) “Picture and second language acquisition: visual vocabulary to learn language for specific purpose”. („Obrazy, a przyswajanie języka drugiego: wizualne słownictwo w nauczaniu specyficznych aspektów języka obcego.”)

Po południu w czasie „sesji plakatowej” zaprezentowano zarówno w formie wizualnej, jak i mówionej, ponad szesnaście projektów z różnych krajów. Następnie w czasie ostatniej, otwartej przez panią Erin Straka z VHS Cham sesji późno popołudniowej partnerzy projektu LiMe prezentowali jego osiągnięcia i różne aspekty zastosowania poszczególnych bloków tematycznych projektu. Rozpoczęła Angela Molinari z Uniwersytetu Wolverhampton (Wielka Brytania), która przedstawiła temat: „Fotografia na lekcjach języka własnego jako obcego”. Następnie Lara Porciatti z ASEV (Włochy) omówiła temat „Piosenka w nauczaniu języka własnego jako obcego”. Maria Jose Naranjo i Gemma Delicado z Uniwersytetu Extramadury (Hiszpania) przedstawiły możliwości wykorzystania portali społecznościowych w nauczaniu języków w referacie „Portale społecznościowe – Czy jesteście gotowi wykorzystać je w procesie nauczania?”. Sławomir Rudziński z Uniwersytetu Łódzkiego (Polska) zamknął sesję referatem: „Zwiastun filmowy w projekcie LiMe jako źródło językowej i społeczno-kulturowej adaptacji migrantów.”

Konferencja w Caceres była czymś więcej niż tylko posumowaniem osiągnięć projektu LiMe. Było to otwarte spotkanie specjalistów i osób zainteresowanych nauczaniem języków oraz społeczno-kulturową adaptacją migrantów. Wielość omówionych tematów, wolna dyskusja i swobodna wymiana myśli pomiędzy uczestnikami konferencji zaowocowały możliwością wprowadzenia nowych idei i nowych metodologii zarówno w nauczanie języka własnego jako obcego, nauczanie języka obcego, jak i sposobów szybkiej i bezbolesnej adaptacji społeczno-kulturowej migrantów oraz osób uczących się języka kraju docelowego. Wszystkie te znaczące rezultaty zostały wypunktowane przez Aleksandrę Sikorską, która zamykając konferencję podkreśliła jej wyjątkowy charakter.

Następnego dnia w czasie zamkniętego spotkania partnerzy projektu przeanalizowali przebieg i rezultaty konferencji, omówili problemy dalszego upowszechniania osiągnięć projektu tak, aby realnie zagościł na kursach dla migrantów oraz w prywatnej edukacji językowej i społeczno-kulturowej osób osiedlających się w krajach partnerskich projektu.

Pilotaż projektu na Uniwersytecie Wolverhampton

Pracownicy Language Networks for Excellence na Uniwersytecie Wolverhampton zorganizowali w dniu 28 listopada 2013 roku sesję pilotażową pierwszych materiałów edukacyjnych opracowanych w ramach projektu LiMe.

Spotkanie prowadzone przez p. Angelę Molinari, kierownik Language Networks for Excellence, trwało od godz. 12.00 do 15.30. Na wstępie przedstawiono uczestnikom założenia projektu. Następnie 18 nauczycieli języka i liczna grupa studentów miała szansę przetestować pierwszy materiał edukacyjny LiMe opierający się o trailer filmowy. Na koniec dzięki dyskusji uczestników organizatorom udało się zgromadzić szereg opinii dotyczących proponowanych rozwiązań nauczania języków, które niewątpliwie przyczynią się do dalszych prac nad materiałami edukacyjnymi LiMe.

Pierwszy projekt platformy gotowy! Partnerzy mogą już umieszczać tam swoje materiały!

W najbliższych tygodniach partnerzy projektu umieszczą na platformie e-learningowej projektu LiMe sześć pierwszych modułów (Zwiastun Filmowy, Serial Telewizyjny, Radiowe Komunikaty o Ruchu Drogowym, Artykuły Prasowe, Wiadomości Radiowe, Wideoklip). Stanowi to niezwykle ważny krok przed zaplanowanym na maj tego roku pilotażu platformy podczas spotkania partnerów we włoskim Empoli. Na spotkanie przyjadą nauczyciele języków obcych ze wszystkich krajów partnerskich, aby ocenić nasze dotychczasowe osiągnięcia. Omówimy tam również warunki dalszych działań pilotażowych, które odbędą się w drugiej połowie roku w każdym kraju partnerskim (Niemcy, Hiszpania, Włochy, Polska, Wielka Brytania). W testowanie przedstawionych przez nas metod ma wówczas zostać zaangażowane co najmniej 10 specjalistów ds. nauczania języków i 30 migrantów.

Warsztaty innowacyjnych metod nauczania języków

8 listopada 2013 r. dwunastu nauczycieli języków, pracujących na co dzień w VHS Cham (Niemcy), uczestniczyło w warsztatach poświęconych innowacyjnym metodom nauczania języków. Projekt LiMe został zaprezentowany niemieckim nauczycielom kształcącym migrantów. Ku naszej radości wielu z nich zadeklarowało chęć uczestnictwa w pilotażu materiałów dydaktycznych projektu, które ukażą się na naszej platformie na przełomie wiosny i lata 2104 roku.

Jesienią 2013 roku projekt LiMe został zaprezentowany na dwóch międzynarodowych konferencjach

Jesień 2014 roku obfitowała w międzynarodowe imprezy, na których prezentowaliśmy projekt LiMe. Pierwszym z nich była konferencja „YELL2: Sharing to Inspire Language Learning across Europe” („Nauczanie Języków w Europie – Dzieląc się Inspiracjami”). Około 80-ciu specjalistów w zakresie nauczania języków, twórców kursów językowych i ekspertów w tej dziedzinie, którzy zjechali do Birmingham (Wielka Brytania) miało szansę zapoznać się z założeniami i ideami naszego projektu. Drugim wydarzeniem było spotkanie w Łodzi (Polska), gdzie 11 listopada blisko 140 delegatów na konferencję „DysTEFL – Dyslexia for Teachers of English as Foreign Language” („Jak radzić sobie z dysleksją – konferencja dla nauczycieli języka angielskiego, jako obcego”) otrzymało komplet materiałów na temat naszego projektu.

Konferencja: „Nowe Technologie w Uczeniu się Języków”

Przedstawiciele Uniwersytetu w Extramadurze (Hiszpania), partnerzy projektu LiMe, mieli wspaniałą możliwość prezentacji jego założeń i osiągnięć w czasie VI edycji Międzynarodowej Konferencji „Nowe Technologie w Nauczaniu Języków”, która miała miejsce w połowie października 2013 r. we Florencji. Głównym celem tej konferencji było promowanie i wymiana doświadczeń w zakresie wykorzystania nowych technologii w nauczaniu/uczeniu się języków.

 

LiMe na „IV Światowej Konferencji Procesu Nauczania/Uczenia się i Kierowania Edukacją”

Pracownicy Uniwersytetu w Extramadurze zaprezentowali projekt LiMe w czasie „Czwartej Światowej Konferencji Procesu Nauczania/Uczenia się i Kierowania Edukacją.”, która miała miejsce w Barcelonie 27-29 października 2013 r.

W XXI wieku materiały wykorzystywane w nauczaniu powinny odnosić się do indywidualnych zainteresowań, potrzeb, oczekiwań uczącego się oraz do ogólnych oczekiwań, których rola wzrasta z dnia na dzień. Co więcej wzrasta rola środowiska nauczania i sposobu zarządzania tym środowiskiem. Aby sprostać tym oczekiwaniom konferencja zgromadziła ekspertów w zakresie nauczania, nauczycieli, członków organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją, absolwentów różnego typu szkół i uczelni. Jej głównym celem była dyskusja nad teoretycznymi i praktycznymi aspektami współczesnej edukacji i kierowania placówkami edukacyjnymi.

W ramach konferencji omówiono szeroki zakres tematów związanych z edukacją, procesami nauczania/uczenia się (w wielu wariantach metodologicznych), ocenę różnorakich procedur, zastosowanie w nauczaniu nowych technologii. Szczególną wagę poświęcono przy tym społecznym, wielokulturowym i wielojęzycznym aspektom edukacji w globalizującym się świecie.

Tworzenie nowej tożsamości wokół języka i mediów

Pracownicy Uniwersytetu w Extremadurze zaprezentowali projekt LiMe w czasie „X Konferencji Semiotycznej - Tworzenie nowej tożsamości wokół języka i mediów” w Volos (Grecja), która odbyła się w dniach 4-6 października 2013 r. Tytuł konferencji w pełni odzwierciedla założenia projektu LiMe, którego celem jest rozpoznanie strategii umożliwiających dorosłym imigrantom poznanie języka i kultury kraju docelowego za pomocą takich językowych materiałów medialnych jak: telewizja, radio, prasa, Internet, filmy itd.

 

LiMe za oceanem

Partnerzy z Uniwersytetu w Extramadurze przedstawili projekt LiMe w czasie Konferencji Dyrektorów i Osób Zarządzających Edukacją Zagraniczną, która miała miejsce w Kalamazoo College, Michigan (USA), w dniach 23-29 czerwca 2013r. Uczestnicy konferencji z dużym aplauzem przyjęli założenia naszego projektu, który dotyczy międzynarodowej wymiany doświadczeń i współpracy w zakresie rozwoju edukacji językowej migrantów za pomocą multimedialnej platformy bazującej na materiałach zaczerpniętych z mediów. Otrzymaliśmy od organizatorów zapewnienie o współpracy w upowszechnianiu naszego projektu.

Lime Oversea

Files: 

Drugie spotkanie partnerów projektu LiMe – Wolverhampton (Wielka Brytania)

W dniach 12-14 czerwca 2013r. w Wolverhampton (Wielka Brytania) miało miejsce drugie spotkanie partnerów projektu LiMe. Czas obrad wypełniły analizy dotychczas podjętych działań oraz wyznaczanie zadań na przyszłość. Ustalono, że priorytetowymi zadaniami na najbliższą przyszłość będą: stworzenie strony internetowej projektu oraz gromadzenie materiałów językowych i kulturowych, które staną się podstawą ćwiczeń językowych dla migrantów oraz wskazówek metodycznych dla ich nauczycieli.

 

Pierwsze spotkanie partnerów projektu LiMe

Po raz pierwszy spotkaliśmy się w Cham (Niemcy) w dniach 28-30 stycznia 2013 r. Przedstawiciele wszystkich instytucji partnerskich po gorącym powitaniu przez gospodarzy spotkania ochoczo zabrali się do pracy.

Ustaliliśmy, że najbliższe miesiące zostaną poświęcone badaniom kontekstualizacyjnym we wszystkich krajach partnerskich, które po podsumowaniu w postaci zbiorczego raportu
z przeprowadzonych ankiet wskażą nam, czego w zakresie nauki języka docelowego oczekują zarówno migranci, jak i ich nauczyciele.

Witamy w LiMe!

LiMe jest międzynarodowym projektem współfinansowanym przez program „Uczenie się Przez Całe Życie – Działania Kluczowe 2: Języki”.

Założeniem projektu LiMe jest podniesienie kompetencji językowych i kulturowych migrantów poprzez wykorzystanie w nauce języka materiałów medialnych. Projekt zakłada również stworzenie wskazówek metodycznych dla nauczycieli języków obcych.

Informacje o projekcie

Większość kursów językowych dla cudzoziemców prezentuje wybrane elementy kultury kraju osiedlenia. Sposobem na zintensyfikowanie procesu kulturowej i językowej integracji migrantów może być umiejętne wykorzystywanie materiałów medialnych. Celem naszego projektu jest stworzenie interaktywnej platformy edukacyjnej, która posłuży wspieraniu migrantów w procesie nauki języka i kultury kraju osiedlenia za pomocą materiałów językowych na poziomie A2-B2 opierających się na różnorakich przekazach medialnych. Platforma ta będzie również zawierać serię wskazówek dla nauczycieli, jak takie materiały przystosowywać do procesu edukacyjnego.

Głównym celem projektu jest bowiem stworzenie sytuacji, w której migranci, dzięki językowemu rozwojowi i integracji kulturowej (i przy wykorzystaniu odpowiednich materiałów medialnych) poczują się pełnoprawnymi i rozumiejącymi otoczenie członkami lokalnych wspólnot w krajach osiedlenia.