PLATFORMA

LIME platforma: http://lms.languages-in-media.eu/

Dzięki wykorzystaniu innowacyjnych ćwiczeń językowych bazujących na materiale zaczerpniętym z mediów będzie ona wspierać migrantów oraz ich nauczycieli w procesie uczenia się/nauczania języków i społeczno-kulturowej adaptacji do środowiska kraju zamieszkania.