Pierwsze spotkanie partnerów projektu LiMe

Po raz pierwszy spotkaliśmy się w Cham (Niemcy) w dniach 28-30 stycznia 2013 r. Przedstawiciele wszystkich instytucji partnerskich po gorącym powitaniu przez gospodarzy spotkania ochoczo zabrali się do pracy.

Ustaliliśmy, że najbliższe miesiące zostaną poświęcone badaniom kontekstualizacyjnym we wszystkich krajach partnerskich, które po podsumowaniu w postaci zbiorczego raportu
z przeprowadzonych ankiet wskażą nam, czego w zakresie nauki języka docelowego oczekują zarówno migranci, jak i ich nauczyciele.